Betraktad som ett landskap. Bevittna en dröm.

Film, Ljud, Print, 2021

Variation (i väntrum)
(Moss skiftning)

Lägg mig på den mjuka mossan,
__________släpp taget.
Låt kroppen sjunka ned.

Huden skiftar ton,
__________faller genom nyanser.
Likt väggarna i väntrummet.

Trehundrameter norr om Stationsgatan är
övergången mjuk
________mellan gråt och röd granit.

Barnets tunna hand smeks,
_____blod seglar genom monotona vågor.
Upp ner upp ner ner i märkta rör.

Se nyanserna norr om Stationsgatan.

-

Jenny Vinterqvist See more